Imagine Dragons

ایمَجین دِرَگِنْز یک گروه موسیقی (آلترنتیو راک) آمریکایی است؛ که با آلبوم نایت ویژن در سال ۲۰۱۲ کار خود را آغاز کرد که بعد از انتشار اولین آلبوم خود یک تور جهانی نیز داشته‌اند

post area