دانلود آهنگ wish you were gay از Billie Eilish

دانلود آهنگ wish you were gay از Billie Eilish

Baby, I don't feel so good
عزیزم من احال خوبی ندارم
Six words you never understood
شش کلمه که تو هیچ وقت نفهمیدی
"I'll never let you go", five words you never say
هیچ‌وقت نمیزارم بری ،پنج کلمه ای که هیچ وقت به زبان نیاوردی
I laugh alone like nothing's wrong
طوری میخندم که انگار مشکلی نیست
Four days has never felt so long
چهار روزی که حس نکردم خیلی طولانی هستن
If three's a crowd and two was us, one slipped away
اگر سه نفر جمعیت بودند و دو نفر ما بودیم ، یكی از آنها دور شد
I just wanna make you feel okay
من فقط میخوام حالتو خوب کنم
But all you do is look the other way
اما تنها کاری که میکنی اینه که ی جای دیگه رو نگاه میکنی(به من توجه نمی کنی)
I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay
من نمیتونم بهت بگم‌چه قدر آرزو میکردم که نخوام بمونم
I just kinda wish you were gay
من فقط یه جورایی آرزو میکردم گی بودی
Is there a reason we're not through?
این دلیلی برای تموم نشدن ماست ؟
Is there a 12 step just for you?
فقط دوازده قدم هست برای تو؟
Our conversation's all in blue, 11 "heys"
گفتگو ما همش خسته کننده اس ، یازده تا " سلام "
Ten fingers tearing out my hair
ده انگشت برای رفتن به موهام
Nine times you never made it there
۹ بار تو هیچوقت انگشتاتو نبردی تو موهام
I ate alone at seven, you were six minutes away
من تنها غذا میخورم در هفت،تو شش دقیقه دور بودی
How am I supposed to make you feel okay
چجوری باید حالتو خوب کنم
When all you do is walk the other way?
وقتی تنها کاری که میکنی ، راه رفتن تو ی راه دیگست ؟
I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay
من نمیتونم بهت بگم‌چه قدر آرزو میکردم که نخوام بمونم
I just kinda wish you were gay
من فقط یه جورایی آرزو میکردم گی بودی
To spare my pride
برای جدا کردن خوشحالیم
To give your lack of interest an explanation
تا بهت یکم احساس خوبی بدم
Don't say I'm not your type
نگو من شبیه تو نیستم
Just say that I'm not your preferred sexual orientation
فقط بگو من جهت جنسی مورد علاقه تو نیستم
I'm so selfish
من خیلی خودخواهم
But you make me feel helpless, yeah
ولی تو به من احساس بی خاصیت بودن میدی
And I can't stand another day
و من نمیتونم یه روز دیگه هم بمونم (تحمل کنم)
Stand another day
یه روز دیگه بمونم
I just wanna make you feel okay
من فقط میخوام حالتو خوب کنم
But all you do is look the other way
اما تنها کاری که میکنی اینه که ی جای دیگه رو نگاه میکنی
I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay
من نمیتونم بهت بگم‌چه قدر آرزو میکردم که نخوام بمونم
I just kinda wish you were gay
من فقط یه جورایی آرزو میکردم گی بودی
I just kinda wish you were gay
من فقط یه جورایی آرزو میکردم گی بودی
I just kinda wish you were gay
من فقط یه جورایی آرزو میکردم گی بودی

  1. Irene Anderson گفت:

    🤦🏽‍♀️😂😂😂😂

  2. Pariya گفت:

    Three به معنی درخت نیست بی سواد اون tree😑😑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *