دانلود آهنگ Love me like you do از Ellie Goulding

دانلود آهنگ Love me like you do از Ellie Goulding

دو ترانه نویس ایرانی سوئدی به نامهای ایلیا سلمان زاده و علی پیامی بهمراه توو لو ، مکس مارتین و ساوان کوتچا ، متن آهنگ رو نوشتند.
این آهنگ در فیلم پنجاه طیف خاکستری (Fifty Shades of Grey) منتشر شد

You’re the light, you’re the night

تو روشنایی هستی ، تو تاریکی هستی

You’re the color of my blood

تو به رنگ خون من هستی

You’re the cure, you’re the pain

تو درمان هستی،تو درد هستی

You’re the only thing I wanna touch

تو تنها کسی هستی که میخواهم نوازشش کنم

Never knew that it could mean so much, so much

هیچ وقت فک نمی کردم که این عشق اینقدر برام مهم باشه

You’re the fear, I don’t care

تو ترس هستی (چیزی که باید ازت میترسم)، ولی اهمیتی نمی دم

Cause I’ve never been so high

چون هیچ وقت اینقدر روی اوج نبودم

Follow me to the dark

دنبالم بیا توی تاریکی

Let me take you past the satellites

بذار تو رو ببرم فراتر از ماه و ستاره ها

You can see the world you brought to life, to life

تو می تونی دنیایی رو ببینی که زندگی رو براش به ارمغان اوردی

So love me like you do, love me like you _do

پس هر جوری که میخوای دوستم داشته باش

Love me like you do, love me like you _do

هر جوری که میخوای دوستم داشته باش

Touch me like you do, touch me like you _do

هر جوری که میخوای نوازشم کن

?What are you waiting for

منتظر چی هستی پس ؟

Fading in, fading out

ظاهر میشی و ناپدید میشی

On the edge of paradise

روی سکوی خوشبختی

Every inch of your skin is a Holy Grail I’ve got to find

هر سانت از وجود تو مثل جام مقدسی هست که باید پیداش کنم

Only you can set my heart on fire, on fire

تو تنها کسی هستی که میتونه قلبم رو به آتیش بکشه

Yeah, I’ll let you set the pace

اره، میذارم تو اول انتخاب کنی

Cause I’m not thinking straight

چون من نمیتونم درست فک کنم

My head’s spinning around, I can’t see clear no more

سرم داره گیج میره ، دیگه نمیتونم خوب ببینم

?What are you waiting for

منتطر چی هستی پس ؟

So love me like you do, love me like you _do)

(پس هر جوری که میخوای دوستم داشته باش

Love me like you do, love me like you _do

هر جوری که میخوای دوستم داشته باش

Touch me like you do, touch me like you do

هر جوری که میخوای نوازشم کن

?What are you waiting for

منتطر چی هستی پس ؟

Yeah, I’ll let you set the pace

اره، میزارم تو سرعتمون رو تعیین کنی

Cause I’m not thinking straight

چون من نمیتونم درست فک کنم

My head’s spinning around, I can’t see clear no more

سرم داره گیج میره ، دیگه نمیتونم خوب ببینم

?What are you waiting for

منتطر چی هستی پس ؟

So love me like you do, love me like you _do)

(پس هر جوری که میخوای دوستم داشته باش

Love me like you do, love me like you do

هر جوری که میخوای دوستم داشته باش

Touch me like you do, touch me like you _do

هر جوری که میخوای نوازشم کن

?What are you waiting for

منتطر چی هستی پس ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *