دانلود آهنگ changes از XXXTentacion

دانلود آهنگ changes از XXXTentacion

Mmm, baby, I don’t understand this

عزیزم اصلا اینو نمی فهمم

You’re changing, I can’t stand it

همش داری تغییر می کنی، من از این خوشم نمیاد

My heart can’t take this damage

قلبم توان تحمل این وضع را نداره

And the way I feel, can’t stand it

این حس برام قابل تحمل نیست.

Mmm, baby, I don’t understand this

عزیزم اصلا اینو نمی فهمم

You’re changing, I can’t stand it

همش داری تغییر می کنی، من از این خوشم نمیاد

My heart can’t take this damage

قلبم توان تحمل این وضعیت رو نداره

And the way I feel, can’t stand it

این حس برام قابل تحمل نیست.

Mmm, baby, I don’t understand it

عزیزم اصلا اینو نمی فهمم

Girl, you’re makin’ it hard for me

عشقم چرا همه چیز رو برام سخت می کنی.

Girl, you’re makin’ it hard for me

عزیزم چرا همه چیز رو سخت می کنی.

Girl, you’re makin’ it hard for me, uh, mmm

عشقم چرا همه چیز رو برام سخت می کنی.

Girl, you’re makin’ it hard for me

عزیزم چرا همه چیز رو برام سخت می کنی.

Girl, you’re makin’ it hard for me

عزیزم چرا همه چیز رو برام سخت می کنی.

Girl, you’re makin’ it hard for me

عزیزم چرا همه چیز رو برام سخت می کنی.

Mmm, baby, I don’t understand this

عزیزم اصلا اینو نمی فهمم

You’re changing, I can’t stand it

همش داری تغییر می کنی، من از این خوشم نمیاد

My heart can’t take this damage

قلبم توان تحمل این وضعیت رو نداره

And the way I feel, can’t stand it

این حس برام غیر قابل تحمل است.

Mmm, baby, I don’t understand this

عشقم اصلا اینو نمی فهمم

You’re changing, I can’t stand it

همش داری تغییر می کنی، من از این خوشم نمیاد

My heart can’t take this damage

قلبم توان تحمل این وضعیت رو نداره

And the way I feel, can’t stand it

این حس برام قابل تحمل نیست.

Mmm, baby, I don’t understand this

عشقم اصلا اینو نمی فهمم

You’re changing, I can’t stand it

همش داری تغییر می کنی، من از این خوشم نمیاد

My heart can’t take this damage

قلبم توان تحمل این وضعیت رو نداره

And the way I feel, can’t stand it

این حس برام قابل تحمل نیست.

Mmm, baby, I don’t understand it

عزیزم اصلا اینو نمی فهمم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *